Formy płatności

  1. Zapłaty za zamówione produkty (obejmującej wartość produktów + koszt wysyłki wskazany w opisie aukcji) można dokonać:
    • gotówką - w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki,
    • szybkim przelewem internetowym (PayU),
    • zwykłym przelewem na rachunek bankowy ATTIQ wskazany w Koszyku.
  2. ATTIQ umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą systemu oferowanego przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,  zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495.
  3. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.
  4. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.